Quy trình xử lý khiếu nại

Quy trình xử lý khiếu nại
-

-        Basao Audio tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc mua sắm sản phẩm tại Basao Audio .

-        Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với nơi bán hoặc phòng bảo hành công ty Ba Sao Audio để làm thủ tục bảo hành.

-        Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng. 

,